Aurrematrikulazioa 2019-2020

2019-2020 MATRIKULAZIOA

Urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra (9:00-13:00 eta 14:30-17:00)

 

Informazioa jaso nahi baduzu osatu ondorengo galdetegia.

Si os gustaría recibir información rellenar este formulario.

 

MATRIKULA EGITEKO BEHARREZKO DOKUMENTUAK:

  1. FAMILIA LIBURUAREN FOTOKOPIA/ fotocopia del libro de familia
  2. KONTU KORRONTEKO ZENBAKIA (20 DIJITU)/ Número de cuenta corriente
  3. GURASOEN NORTASUN AGIRIA/ DNI de los padres
  4. IKASLEAREN ARGAZKI BAT/ Foto del-la alumno-a
  5. 10 € ko EKARPENA KOOPERATIBARI/ 10€ aportación a la cooperativa
  6. ERROLDA AGIRIA (Udalean)/ Empadronamiento